Misija i vizija

MISIJA

Naša misija je pružanje vrhunskih proizvoda krajnjim potrošačima i kupcima, uz maksimalan razvoj svakog zaposlenog i nesebičnu brigu o društvenoj zajednici.

VIZIJA

DCP HEMIGAL – lider u proizvodnji kozmetike na Balkanu, poznat po kvalitetu proizvoda, pouzdanosti i otvorenosti za saradnju.

Politika kvaliteta, životne sredine i dobre proizvođačke prakse u oblasti kozmetike,

DCP Hemigal d.o.o razvija i proizvodi kozmetičke proizvode koji su svrstani u kolekcije “Pavlogal“, “Fitogal“, “L’OCO“, “Eliot“, “Abbronzare” i “Fitodepil“. Svi proizvodi su razvijeni u sopstvenoj laboratoriji i rezulat su sofisticirane tehnologije razvoja i proizvodnje, na bazi sirovina vrhunskog kvaliteta nabavljenih od najpoznatijih svetskih proizvođača, kao što su BASF, Evonik, Sabo, Schulke&Mayer, Zimmer Schwartz itd.

Primenom znanja i savremenih tehnologija bazirajući svoje poslovanje na međunarodno priznatim standardima kvaliteta prema ISO 9001:2015, životne sredine prema ISO 14001:2015 i dobre proizvođačke prakse u industriji kozmetike prema ISO 22716:2007  DCP Hemigal teži da bude lider u proizvodnji kozmetičkih proizvoda na Balkanu, prepoznat po kvalitetu proizvoda, pouzdanosti i otvorenosti za saradnju.

Kroz kontinuirane promene, koje se realizuju u okviru tržišta koje postavlja sve oštrije zahteve, resursa koji su ograničeni, konkurentnosti koja se teško stiče a lako gubi DCP Hemigal d.o.o. strateško opredeljenje temelji na:

Usreseđenosti na korisnika u cilju da se ispune zahtevi korisnika i težnji da se nadmaše njihova očekivanja.

Liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju postavljene ciljeve i viziju.

Angažovanju kompetentnih ljudi koji imaju izgrađenu svest o svom doprinosu sistemima menadžmenta kvalitetom (QMS), životnom sredinom (EMS) i dobrom proizvođačkom praksom u industriji kozmetike(GMP), koji primenom znanja, stavovima prema poslu doprinose dostizanju planiranih i očekivanih rezultata kompanije.

Procesnom pristupu, upravljanju procesima i sistemom kao celinom koji se realizuje primenom PDCA ciklusa uz sveopštu usresređenost na „razmišljanje zasnovano na riziku“ u cilju iskorišćenja prilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata tako da se ostvaruju predviđeni rezultati.

Sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima DCP Hemigal d.o.o.

Poboljšanju kroz konzistentno ispunjavanje zahteva i bavljenje budućim potrebama i očekivanjima što predstavlja izazov za organizaciju koja posluje u sve dinamičnijem i kompleksnijem okruženju.

Donošenju odluka na osnovu činjenica poređenjem performansi referentnih menadžment sistema sa postavljenim ciljevima.

Menadžmentu međusobnim odnosima i razvoju uzajamno korisnih odnosa sa svim zaineteresovanim stranama radi stvaranja partnerstva i dugoročne saradnje.

Posvećenosti prevenciji zagađenja i zaštiti životne sredine kroz posvećenost ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost koja se odnosi na utvrđene aspekte životne sredine i stalnom poboljšanju EMS učinka i EMS sistema upravljanja radi unapređenja performansi kao i razvoju svesti o posledicama neispunjenja usklađenosti.

Opredeljenju usaglašenosti najmanje sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se kompanija saglasila.

Doslednom primenom sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja životnom sredinom i dobrom proizvođačkom praksom u industriji kozmetike DCP Hemigal d.o.o. stvara dodatnu vrednost organizaciji, zaposlenima, vlasnicima i društvu uopšte.

29.10.2017.
Generalni direktor
Igor Denić