Kontakt

INFO
Adresa Tekstilna 97, 16000 Leskovac, Srbija
Telefoni +381 (0)16 243 413,
+381 (0)16 213 228
Fax +381 (0)16 250 246
E-Mail info@dcp-hemigal.rs
Matični broj 17017802
PIB 100412047
Tekući računi
ERSTE BANK 340-11016505-61
RAIFFEISEN Banka 265-4410310000019-29
CREDIT AGRICOLE 330-0000031002510-399
EUROBANKA 250-3060001105030-11
Distributivni centri
Srbija
Beograd 11250 Železnik, ul. Lole Ribara 120 011/2570 287
Niš i Istočna Srbija 069/8910409
Zapadna Srbija 069/8910412
Južna Srbija 069/8910435
Vojvodina 069/8910445
Kosovo
MIGROS GROUP SH.P.K. Zona industriale pn.,
Fushë Kosovë 12000
info@auloni.com
038 543038
Republika Severna Makedonija
Pure Life Cosmetics DOO Ul. Boris Kidrič 104/10,Tetovo stolevski@purelife.com.mk

T: +389 (0) 22400793

F: +389 (0) 22400794

M: +389 71 298 769
Bosna i Hercegovina
DCP Nova d.o.o. Mladena Stojanovića bb, Laktaši dcp_nova@yahoo.com
+387 51 50 1477
DIVES D.o.o. Cetinska 1,
78000 Banja Luka,
dives@divesdoo.com
+387 51 213 969
Crna Gora
Put-Gross Industrijska zona bb, Bijelo Polje put-gross@t-com.me
+382 50480648
Albanija
BFF Services SHPK Rr. Don Bosko, Pall. TID, Nr6, Tirana www.bff.al
info@bff.al
+355 42 405 888