O NAMA

Istorija

Privredno društvo DCP HEMIGAL iz Leskovca osnovano je 22. marta 1995. godine i njegova osnovna delatnost je proizvodnja kozmetičkih preparata.

Tokom godina kompanija se kontinuirano razvijala i insistirala na kvalitetu proizvoda, detaljnoj i strogoj internoj kontroli izrade i brzom i ekasnom transportu proizvoda do kupaca. Time je postigla zadovoljstvo krajnjih korisnika i postala jedan od najpoznatijih proizvođača kozmetičkih preparata u regionu.

Proizvodni program DCP HEMIGAL-a čine:

  • Proizvodi za negu nežne i osetljive kože novorođenčadi i dece (mast, krema, ulje, šampon i kupka);
  • Proizvodi za negu i kondicioniranje kože lica i tela (kreme, mleka, losioni);
  • Proizvodi za negu, čišćenje, kondicioniranje i oblikovanje kose (vosak, gelovi, ulja, šamponi,
    regenerator, hidrogen krem);
  • Fitopreparati sa anticelulitnim svojstvima, kao i za oblikovanje tela (gelovi i tzv. krem-gel);
  • Preparati za depilaciju (krema, voskovi i depilacione trake).

Proizvodi su aranžirani u kolekcije: Pavlogal , Fitogal, Fitodepil, Eliot, Abbronzare, koje su zastupljene na tržištu Srbije, ali i na tržištima susednih država: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije.
Formulisani u sopstvenoj laboratoriji, proizvodi DCP HEMIGAL-a predstavljaju kombinaciju znanja i kreativnosti formulatora, sosticirane tehnologije izrade i vrhunskog kvaliteta sirovina poznatih svetskih proizvođača poput Cognis-a, BASF-a, Evonik-a, Symrise-a, Clariant-a sa kojima kompanija ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju.
DCP HEMIGAL je do juna 2006. godine obavljao svoju delatnost na više iznajmljenih lokacija u Leskovcu. Od tog perioda, kompletna proizvodnja, laboratorije za razvoj i kontrolu kvaliteta i magacini objedinjeni su u novom objektu koji je projektovan tako da zadovolji zahteve dobre proizvođačke prakse u proizvodnji kozmetike. To je omogućilo dalje unapređenje svih procesaposlovnog sistema  i implementaciju standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22716/GMP.

Uspešna saradnja sa stručnim i obrazovnim institucijama, kao što je Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu i Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predstavljaju dodatnu garanciju kvaliteta i bezbednosti proizvoda. U cilju konstantnog praćenja i ispunjavanja zahteva zakonskih propisa, kompanija je razvila i održava partnerske odnose sa republičkim i opštinskim inspekcijskim organima, ministarstvima i drugim vladinim i nevladinim organizacijama.
Stalno ulaganje u povećanje stručnih sposobnosti zaposlenih, briga o njihovom zdravlju i bezbednosti, aktivno praćenje savremenih dostignuća u oblasti kozmetike, poštovanje etičkih kodeksa profesionalne saradnje, predstavljaju osnovna načela na kojima se zasni- va poslovanje DCP HEMIGAL-a.

Proizvodnja
MISIJA

Naša misija je pružanje vrhunskih proizvoda krajnjim potrošačima i kupcima, uz maksimalan razvoj svakog zaposlenog i nesebičnu brigu o društvenoj zajednici.

VIZIJA

DCP HEMIGAL – lider u proizvodnji kozmetike na Balkanu, poznat po kvalitetu proizvoda, pouzdanosti i otvorenosti za saradnju.

Politika kvaliteta, životne sredine i dobre
proizvođačke prakse u oblasti kozmetike

DCP Hemigal d.o.o razvija i proizvodi kozmetičke proizvode koji su svrstani u kolekcije “Pavlogal“, “Fitogal“, “L’OCO“, “Eliot“, “Abbronzare” i “Fitodepil“. Svi proizvodi su razvijeni u sopstvenoj laboratoriji i rezulat su sofisticirane tehnologije razvoja i proizvodnje, na bazi sirovina vrhunskog kvaliteta nabavljenih od najpoznatijih svetskih proizvođača.

Primenom znanja i savremenih tehnologija bazirajući svoje poslovanje na međunarodno priznatim standardima kvaliteta prema ISO 9001:2015, životne sredine prema ISO 14001:2015 i dobre proizvođačke prakse u industriji kozmetike prema ISO 22716:2007  DCP Hemigal teži da bude lider u proizvodnji kozmetičkih proizvoda na Balkanu, prepoznat po kvalitetu proizvoda, pouzdanosti i otvorenosti za saradnju.

Kroz kontinuirane promene, koje se realizuju u okviru tržišta koje postavlja sve oštrije zahteve, resursa koji su ograničeni, konkurentnosti koja se teško stiče a lako gubi DCP Hemigal d.o.o. strateško opredeljenje temelji na:

Usreseđenosti na korisnika u cilju da se ispune zahtevi korisnika i težnji da se nadmaše njihova očekivanja.

Liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju postavljene ciljeve i viziju.

Angažovanju kompetentnih ljudi koji imaju izgrađenu svest o svom doprinosu sistemima menadžmenta kvalitetom (QMS), životnom sredinom (EMS) i dobrom proizvođačkom praksom u industriji kozmetike(GMP), koji primenom znanja, stavovima prema poslu doprinose dostizanju planiranih i očekivanih rezultata kompanije.

Procesnom pristupu, upravljanju procesima i sistemom kao celinom koji se realizuje primenom PDCA ciklusa uz sveopštu usresređenost na „razmišljanje zasnovano na riziku“ u cilju iskorišćenja prilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata tako da se ostvaruju predviđeni rezultati.

Sticanju novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom iskustava unutar timova i zadovoljstvu pri obavljanju posla, kao i rezultatima DCP Hemigal d.o.o.

Poboljšanju kroz konzistentno ispunjavanje zahteva i bavljenje budućim potrebama i očekivanjima što predstavlja izazov za organizaciju koja posluje u sve dinamičnijem i kompleksnijem okruženju.

Donošenju odluka na osnovu činjenica poređenjem performansi referentnih menadžment sistema sa postavljenim ciljevima.

Menadžmentu međusobnim odnosima i razvoju uzajamno korisnih odnosa sa svim zaineteresovanim stranama radi stvaranja partnerstva i dugoročne saradnje.

Posvećenosti prevenciji zagađenja i zaštiti životne sredine kroz posvećenost ispunjavanju svojih obaveza za usklađenost koja se odnosi na utvrđene aspekte životne sredine i stalnom poboljšanju EMS učinka i EMS sistema upravljanja radi unapređenja performansi kao i razvoju svesti o posledicama neispunjenja usklađenosti.

Opredeljenju usaglašenosti najmanje sa odgovarajućim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se kompanija saglasila.

Doslednom primenom sistema menadžmenta kvalitetom, sistema upravljanja životnom sredinom i dobrom proizvođačkom praksom u industriji kozmetike DCP Hemigal d.o.o. stvara dodatnu vrednost organizaciji, zaposlenima, vlasnicima i društvu uopšte.

 

Generalni direktor
Igor Denić

Scroll to Top