70% Etanol

Rastvor etil-alkohola u vodi, namenjen za profesionalno korišćenje I opštu namenu. Naročito pogodan za dezinfekciju radnih površina koje nisu u kontaktu sa hranom I dezinfekciju ruku – u domaćinstvu, industriji, bolnicama.

Pakovanje: 70ml    100ml    1000ml

Scroll to Top